22.02.2022.

Poslije zime i početka poljoprivrednih radova koji uključuju spaljivanje biljnog otpada i ove godine bilježimo povećan broj požara otvorenog prostora  i ujedno velik broj vatrogasnih intervencija.

Vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira na vlastitom dvorištu ili odvozi po koncesionaru za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. Ukoliko se ipak odlučite na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Vidovec kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad na otvorenom prostoru.

Važno je znati:

- o namjeri paljenja dužni ste zatražiti odobrenje od lokalnog Dobrovoljnog vatrogasnog društva i komunalnog redara Općine Vidovec

- vatru ne palite za vjetrovita vremena, za vrijeme sušnih razdoblja, u vrijeme sazrijevanja žitarica i žetve

- nemojte paliti biljni otpad u šumama, lovištima i parkovima

- prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistite od zapaljivog raslinja kako biste spriječili širenje požara

- pripremite sredstva za gašenje požara: vodu, aparat sa pjenom, aparat sa prahom za gašenje, a ukoliko nemate aparate za početno gašenje požara, poslužit će i pijesak, lopate i slično

- ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja.

- osobe koje su koristile ložišta na otvorenome, dužne su kontrolirati izgaranje i ne smiju napuštati mjesto dok se vatra u potpunosti ne ugasi

Apeliramo na osobe starije životne dobi ili lošeg zdravstvenog stanje da ne pale biljni otpad.

Nakon uočavanja požara odmah nazovite:

 Vatrogasce na broj 193

 Jedinstveni broj za hitne službe 112 ili

 Policiju na broj 192

Napomena:

- Na temelju članka 120. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br.: 125/19.) vatrogasne intervencije naplaćuju se od pravne i fizičke osobe koja je svojom krivnjom prouzročila izvanredni događaj.

VZO VIDOVEC

 

Upozorenje:

Dolaskom proljeća i toplijih dana uobičajeno je „veliko čišćenje“ dvorišta i odvoz neuporabljivih ambalaža, neispravnih alata i pribora kao i ostalog u „grabe“ odnosno divlje deponije gdje se ostavlja ili nekontrolirano spaljuje. Na području Općine Vidovec  regulirana je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i krupnog (glomaznog) otpada koju obavlja Čistoća d.o.o. Varaždin.

Takve radnje treba izbjegavati jer su kažnjive i kažnjavat će se po članku 99. Odluke o komunalnom redu Općine Vidovec. Najavljuje se pojačano kontroliranje i ophodnje općinskog komunalnog redara.

Nemojmo stvarati nelegalne deponije, ne ugrožavajmo djecu, susjede, prijatelje, čuvajmo okoliš koji ostavljamo budućim generacijama.