02.06.2021.

Obavještavaju se mještani da zbog blagdana Tijelova, sutra neće biti mobilnog reciklažnog dvorišta na lokaciji Nedeljanec i Vidovec.

Reciklažno dvorište  u Nedeljancu i Vidovcu biti će dostupno sljedeći četvrtak 10.06.2021. u vremenu od 11-13:30 na lokaciji Nedeljanec i od 14:15-17:00 na lokaciji Vidovec.

U petak, 04.06.2021. reciklažno dvorište biti će na lokacijama Zamlača, Budislavec i Tužno prema uobičajenim terminima.