20.05.2021.

Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vidovec utvrdilo je i objavljuje

ODLUKU

 

Utvrđuje se da su Rezultati izbora članova Općinskog  vijeća Općine Vidovec provedenih 16. svibnja 2021. godine , KLASA: 013-01/21-01/01, URBROJ: 2186/10-21-40 od 16. svibnja 2021. godine konačni sa danom 19. svibnja 2021. godine.

Konačne rezultate možete preuzeti ovdje:

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

                                                                                                                                                                                                               PREDSJEDNICA OPĆINSKOG

IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE VIDOVEC

KSENIJA FLACK-MAKITAN