06.06.2024.

Na osnovi članka 32. i 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske ("Narodne novine",broj 92/10., 23/13. i 143/13.), Županijsko izborno povjerenstvo VARAŽDINSKE ŽUPANIJE , na sjednici održanoj  donijelo je

 

R J E Š E N J E

o određivanju biračkih mjesta

 

NA PODRUČJU OPĆINE VIDOVEC

 

Na području Općine VIDOVEC određuju se biračka mjesta:

  

Biračko mjesto broj 1. VIDOVEC, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE U VIDOVCU, SPORTSKA DVORANA, ŠKOLSKA ULICA 4

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u KRKANEC: KRKANEC, PALIH BORACA, ULICA ALOJZIJE STEPINCA, ULICA BALTAZARA PATAČIĆA, ULICA KNEZA BRANIMIRA, VLADIMIRA NAZORA, VIDOVEC: NOVIŠKA ULICA,

PALIH BORACA, ŠKOLSKA ULICA, TRG SV. VIDA, ULICA HRVATSKIH

BRANITELJA, ULICA STJEPANA RADIĆA, ULICA VLADIMIRA NAZORA

 

Biračko mjesto broj 2. VIDOVEC, PROSTORIJE OPĆINE VIDOVEC, TRG SVETOG VIDA 9

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u CARGOVEC: CARGOVEC, ULICA IVICE

URANIĆA, VARAŽDINSKA ULICA, VRTNA ULICA, VUKOVARSKA ULICA,

PAPINEC: VARAŽDINSKA ULICA, ZAMLAČA: BRAĆE RADIĆA, LEDINSKA

ULICA, LIVADSKA ULICA, PLITVIČKA ULICA, ULICA DR. ANTE STARČEVIĆA,

ZAMLAČA, ZAVRTNA ULICA, ŠIJANEC: ULICA KRALJA BELE IV

 

Biračko mjesto broj 3. DOMITROVEC, PROSTORIJE ETNO KUĆE U DOMITROVCU, GLAVNA ULICA 32

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u BUDISLAVEC: BUDISLAVEC,

DOMITROVEC: DOMITROVEC, GLAVNA ULICA, PLITVIČKA ULICA, ULICA

AUGUSTA ŠENOE, VIDOVEČKA ULICA, VRTNA ULICA

 

Biračko mjesto broj 4. TUŽNO, PROSTORIJE OSNOVNE ŠKOLE TUŽNO, VARAŽDINSKA ULICA 16

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u TUŽNO: BELSKA ULICA, IVANEČKA

ULICA, KRATKA ULICA, RADNIČKA ULICA, RISNJAČKA ULICA, SELSKA

ULICA, ULICA BRAĆE RADIĆ, ULICA GORANEC, ULICA NIKOLE TESLE,

VARAŽDINSKA ULICA, VINOGRADSKA ULICA

 

Biračko mjesto broj 5. NEDELJANEC, PROSTORIJE DRUŠTVENOG DOMA, VARAŽDINSKA ULICA 168

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u NEDELJANEC: POLJSKA ULICA, ULICA BRAĆE RADIĆ, VARAŽDINSKA ULICA 123-217 (NEPARNI), VARAŽDINSKA ULICA 142-250C (PARNI), PREKNO: PREKNO

 

Biračko mjesto broj 6. NEDELJANEC, PROSTORIJE PODRUČNE ŠKOLE NEDELJANEC, VARAŽDINSKA ULICA 108

na kojem će glasovati birači s prebivalištem u NEDELJANEC: KRATKA ULICA, LIVADSKA ULICA, NOVA ULICA, PRIGRADSKA ULICA, ŠPORTSKA ULICA, ULICA KRALJA TOMISLAVA, VARAŽDINSKA ULICA 2-140B (PARNI),VARAŽDINSKA ULICA 1-121 (NEPARNI)

 

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Vidovec