06.06.2024.

Birački odbor omogućit će glasovanje biraču koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto radi glasovanja (jer je bolestan kod kuće, osoba s tjelesnom manom, nepokretna osoba i sl.), ako birač o tome obavijesti nadležno izborno povjerenstvo najranije tri dana prije dana održavanja izbora ili birački odbor do 12,00 sati na dan održavanja izbora.

Ako birač, koji nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, a izrazi želju glasovati, ne može o tome samostalno obavijestiti nadležno izborno povjerenstvo ili birački odbor, po njegovoj uputi to može učiniti druga osoba od njegova povjerenja (npr. član obitelji, susjed i sl.) i to za jednog birača ili za birače – članove jednog kućanstva.

Birački odbor će svakom biraču, koji je o nemogućnosti pristupa biračkom mjestu pravovremeno obavijestio izborno povjerenstvo, odnosno na dan izbora do 12,00 sati birački odbor, omogućiti glasovanje na adresi u obuhvatu biračkog mjesta.

Iznimno, kada je birački odbor na dan provođenja izbora, ali nakon 12,00 sati, obaviješten da birač koji nije u mogućnosti pristupiti biračkom mjestu želi glasovati ili ako se povodom pravodobne obavijesti birača (do 12 sati na izborni dan) pojave druge okolnosti zbog kojih bi uredno provođenje izbora na biračkom mjestu bilo dovedeno u pitanje, tom će biraču birački odbor omogućiti glasovanje ako birački odbor ocijeni da će takvo glasovanje moći provesti bez ometanja glasovanja na biračkom mjestu i ako to tehnički uvjeti dopuštaju.

Slijedom navedenog, upućuju se birači koji ne mogu osobno pristupiti na biračko mjesto da po mogućnosti do 12,00 sati na dan izbora 09.06.2024. godine jave u sjedište Općine Vidovec na broj telefona 741-201 podatak o tome da je potrebno osobi koja ne može osobno pristupiti na biračko mjesto omogućiti glasovanje izvan biračkog mjesta kako bi birački odbor mogao na vrijeme organizirati svoj rad i takvoj osobi omogućiti glasovanje izvan biračkog mjesta.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VIDOVEC