22.04.2022.

Čovjek svojim aktivnostima utječe na stanje okoliša: na čistoću zraka, vode i zemlje, na koncentraciju stakleničkih plinova koji utječu na klimatske promjene, na količinu otpada koji stvara. Svaki novi proizvod, pa čak i obična bočica vode koju kupimo, ne bi mogli nastati bez energije i materijala, a kad ih jednom potrošimo ili prestanemo koristiti, one postaju otpad koji se mora odvajati, reciklirati, koristiti za proizvodnju električne i toplinske energije, a tek zatim, ako ništa od ovog nije moguće, odložiti na siguran način.

Kroz brošure u privitku pogledajte i naučite kako možemo stvari ponovno upotrebljavati kada je to moguće te smanjiti količinu  otpada već u kućanstvu.

BROŠURA: Moje dobre navike za ljepšu našu

BROŠURA: Nauči osnovno, upotrijebi ponovno!

BROŠURA: Naviku usvojimo i otpad odvojimo!

(izvor: FZOEU)