15.10.2021.

Temeljem provedenog postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Vidovec i Odluke Općinskog vijeća Općine Vidovec o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vidovec (Klasa: 363-02/21-01/11, Urbroj:2186/10-01/1-21-11 od 16.9.2021. godine), sklopljen je dana 15.10.2021. godine Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Vidovec između Općine Vidovec i odabranog najpovoljnijeg ponuditelja tvrtke Dimax d.o.o., Miroslava Krleže 1/2, 42 000 Varaždin, OIB:56608479548, na temelju kojeg ugovora će se obavljati dimnjačarski poslovi na cijelom području Općine Vidovec na vrijeme od 4 godine, počevši sa danom 15.10.2021. godine.

Navedene usluge korisnicima se naplaćuju po cijenama koje su utvrđene u Cjeniku/Troškovniku dimnjačarskih usluga kojeg možete vidjeti ovdje:

CJENIK/TROŠKOVNIK DIMNJAČARSKIH USLUGA

 

Koncesionar se može kontaktirati:

Miroslav Njegovec, direktor
Telefon/fax: 042 350 739
Email:[email protected]

www.dimax.hr