13.09.2021.

Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis 2021.) najopsežnije je i najsloženije statističko istraživanje koje  obuhvaća sljedeće tri jedinice: stanovništvo, kućanstva i stanove.

Cilj je Popisa utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva, njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima te o obilježjima kućanstava i stanova.

Rezultati Popisa služe, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.

 

Popis 2021. provodi se u dvije faze:

od 13. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva u elektroničkom sustavu e-Građani

  • Za pristup popisnom upitniku u elektroničkom sustavu e-Građani upotrebljava se Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS). Svi građani koji se samopopišu dobit će kod koji je potrebno sačuvati do dolaska popisivača. 

od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021. -terenski popis-popisivači popisuju sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale osobnim intervjuom sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te kontroliraju podatke prikupljene u prvoj fazi provedbe Popisa 2021. 

Više informacija na: https://popis2021.hr/