21.03.2020.

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 21. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOJ OBUSTAVI JAVNOG PROMETA

I.

S obzirom na znatno povećani rizik prijenosa bolesti COVID-19 prilikom korištenja javnog prijevoza, privremeno se obustavlja javni promet u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

II.

Privremena obustava iz točke I. odnosi se na:

– javni linijski prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu, izuzev autotaksi prijevoza

– javni linijski prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu

– javni prijevoz osoba u željezničkom prometu

– tramvajski i drugi javnogradski promet

– sve ostale nespomenute vrste javnog prijevoza (žičare, uspinjače i dr.).

III.

Privremeno se, za vrijeme trajanja ove Odluke, zatvaraju i svi željeznički i autobusni kolodvori.

IV.

Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 22. ožujka 2020. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-8

Zagreb, 21. ožujka 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.