07.09.2020.

Izvješće od radu načelnika te o izvršenju proračuna u prvoj polovici 2020. godine bile su neke od tema sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec u petak.

Načelnik Bruno Hranić u svom je polugodišnjem izvješću o radu naveo da su, između ostalog, potpisali 49 ugovora o stipendiranju učenika i studenata te 16 ugovora o dodjeli financijskih sredstava za realizaciju programa i projekata udruga. Dodijeljeno je i 29 jednokratnih novčanih pomoći za mještane.

S ciljem povećanja sigurnosti na cestama postavljena su dva kućišta za kamere, osvijetljeno pet pješačkih prijelaza i postavljen semafor kod PŠ Nedeljanec.

Hrvatske vode odobrile su 614 tisuća kuna za nastavak radova na regulaciji potoka Tuža, a Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja 168 tisuća kuna za izgradnju dječjeg vrtića u Vidovcu. Nastavlja se s modernizacijom javne rasvjete u naseljima Tužno i Vidovcu. Iz općinskog proračuna izdvojena su i sredstva za potrebe škola te uređenje sportskih objekata.

Načelnik se posebno osvrnuo na pandemiju koronavirusa te je povećan iznos sufinanciranja troškova boravka djece u vrtićima.

  • Pripremio sam intervencijski plan s nizom mjera pomoći vidovečkim gospodarstvenicima i poljoprivrednicima čije je poslovanje bilo pogođeno pandemijom koronavirusa – istaknuo je Hranić te dodao da je iz proračuna isplaćeno 83 tisuće kuna direktne pomoći podnositeljima zahtjeva.

Zbog pandemije i priljev sredstava u vidovečki općinski proračun je bio manji – 948 tisuća kuna manje od poreza i prireza na dohodak, 21 tisuću kuna od poreza na imovinu te 130 tisuća kuna manje od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Ostvareni manjak polako se počeo sanirati tijekom srpnja i kolovoza i očekuje se da će do kraja godine biti saniran.

U izvješću o polugodišnjem izvršenju proračuna navedeno je da su prihodi ostvareni u iznosu od 9,9 milijuna kuna, a rashodi u iznosu 11,7 milijuna kuna te je manjak 1,8 milijuna kuna.

Na polovici 2020. Plan razvojnih programa Općine Vidovec realiziran je s 5,1 milijunom kuna u odnosu na godišnji plan od 9,4 milijuna kuna.

U prvoj polovici godine prihodi Dječjeg vrtića Škrinjica iznosili su 403 tisuće kuna, a rashodi 395 tisuća. Višak prihoda je 8 tisuća kuna, a i iz prošle godine prenesen je višak od 13 tisuća kuna.

Načelnik je dao informaciju i o trenutnim radovima na završetku izgradnje novog dječjeg vrtića.

  • Vrtić je prošao tehnički pregled, preuzet je. Sanirano je propuštanje krova na tri mjesta. Radilo se o tome da su huligani došli na krov i prerezali cijevi. Postupak javne nabave za opremanje je u tijeku. Uložena je žalba. Dobili smo rješenje komisije da se ponovi ocjenjivanje. Tijekom sljedećeg tjedna ići će nova odluka o izboru dobavljača opreme. Vjerovali smo da ćemo završiti početkom rujna, ali zakon o javnoj nabavi je takav da svatko od ponuđača može uložiti žalbu, bila ona opravdana ili ne. Moramo čekati rokove dok državna komisija za kontrolu javne nabave ne odgovori. Sada slijedi nova odluka. Zadnji rok je i vjerujem da ćemo d Svetog Nikole ući u vrtić – rekao je Hranić.

Vijećnici su prihvatili i nacrt odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Vidovec.

AKTUALNO.HR