24.11.2023.

U sportskoj dvorani OŠ Vidovec dana 24. studenoga održana je predstava “DISLIKE” na temu prevencije vršnjačkog nasilja i nasilja na internetu. Predstava je inicirana od strane Policijske uprave Varaždinske u sklopu prevencijskih aktivnosti u 2023. godini, a ista je financirana sredstvima Općine Vidovec i Općine Beretinec.

Predstava je bila interaktivnog tipa, stoga je u izvedbi same predstave sudjelovala i publika, odnosno stotinjak učenika sedmih i osmih razreda koji pohađaju OŠ Vidovec, OŠ Tužno i PŠ Črešnjevo. Učenici su na stvarnim primjerima i kroz razgovor s glavnim glumcem naučili što sve spada u vršnjačko nasilje, što je cyberbullying i kako ga prepoznati te koje negativne posljedice na žrtvama istoga ostavlja. Uz ostvarenje cilja prevencije vršnjačkog nasilja i osvještavanje istog, predstava je i podigla samopouzdanje učenika kroz razgovor o ulaganju u sebe i postizanje vlastitih ciljeva.

Općina Vidovec i Općina Beretinec zajednički su financirale predstavu “DISLIKE” sukladno broju učenika s njihovog područja, a također su zajednički financirale i autobusni prijevoz za učenike iz OŠ Tužno i PŠ Črešnjevo kako bi isti mogli prisustvovati predstavi. Ovo je još jedan primjer dobre međuopćinske suradnje koju imaju Općine Vidovec i Beretinec.