16.07.2020.

U Proračunu Općine Vidovec i ove godine osigurana su sredstva za nabavu radnih bilježnica, likovnih mapa i pribora za tehničku kulturu za sve učenike osnovnih škola koji prebivaju na području Općine Vidovec.

Za tu namjenu u Proračunu je osigurano 185.000 kuna, a potrebne radne bilježnice i ostali školski materijali školama će biti dostavljeni uoči nove školske godine.