04.01.2021.

Općina Vidovec u 2020. godini isplatila je 38 jednokratnih novčanih naknada za novorođenčad za što je iz općinskog proračuna izdvojeno 38.000 kuna. Novčane naknade isplaćene su na račun roditelja.

Podsjetimo, Općina Vidovec jedna je od dvije općine u Varaždinskoj županiji koja je prema podacima Državnog zavoda za statistiku imala pozitivni prirodni prirast, a tome sigurno pridonosi kontinuirano ulaganje u djecu i mlade.

„ Možemo reći da našu djecu pratimo od malih nogu do njihove samostalnosti kroz razne mjere pomoći. Isplaćujemo novčane naknade za novorođenčad, sufinanciramo boravak u dječjim vrtićima, kupujemo radne bilježnice, likovne mape i tehnički pribor, financiramo prijevoz učenika i srednjoškolaca te dajemo stipendije za učenike i studente, a imamo i nekoliko studenata kojima sufinanciramo školarine na njihovim doktorskim studijima. Tu je još i financiranje školske kuhinje, maturalnih putovanja i školskih izleta za djecu slabijeg imovinskog stanja. Zadnjih godina radimo i na otvaranju novih ulica u kojima mlade obitelji grade svoje kuće, a uskoro krećemo sa subvencijama za gradnju i obnovu obiteljskih kuća na području općine. S pravom smo bili prva općina-prijatelj djece u Varaždinskoj županiji.“ - istaknuo je načelnik Bruno Hranić te dodao da je u 2021. godini planirano povećanje naknade za novorođenčad za 500 kuna te će iznos naknade iznositi 1.500 kuna.