08.04.2020.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

Namjenjen je razvoju postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Osnovni uvjeti prihvatljivosti korisnika:

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje 1 godinu dana
  • registrirani za djelatnost ili uslugu koju razvijaju i baviti se njome, prije 14.02.2020.
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi samostalne djelatnosti korisnika najmanje godinu dana
  • imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 EUR

Prihvatljiva su ulaganja u sektore:

  • turizam u ruralnom području
  • tradicijski obrt, umjetnički obrti uključujući i obrte za izradu suvenira i rukotvorina
  • pružanje usluga u ruralnim područjima - poljoprivredi, šumarstvu, veterini, društvenim djelatnostima te intelektualne usluge
  • prerada, marketing i izravna prodaja proizvoda

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 120.000.000,00 kuna.

Iznos javne potpore je od 3.500 EUR do 200.000 EUR. Intenzitet javne potpore je do 70% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 6. svibnja 2020. godine od 12:00 sati do 6. srpnja 2020. godine do 12:00 sati.

VIŠE INFORMACIJA NA: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-4-ulaganja-u-stvaranje-i-…/