10.09.2021.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  sazivam

3. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  16.  rujna 2021.  godine ( četvrtak ),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec održati će se u ETNO KUĆI DOMITROVEC (KITEC), Glavna ulica 32, Domitrovec (uz obavezu poštivanja propisanih mjera zaštite od COVID-19).

 

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N  EV N I    R  E D

 

1. Polugodišnji izvještaj o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01. do 30.06.2021. godine,

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za razdoblje od 01.01.-30.06. 2021.g. (4. i 6. razina)

3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01.2021. do 30.06.2021. (4. i 6. razina)

5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Vidovec na korištenje udrugama,

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje djelatnosti ustanova predškolskog odgoja,

7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Škrinjica,

8. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Vidovec,

9. Prijedlog Odluke o davanju pozitivnog mišljenja o ulasku u obuhvat većeg urbanog područja grada Varaždina,

10. Razno.

 

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv. Materijali za 8. točku dnevnog reda biti će dostavljeni elektroničkim putem prije održavanja sjednice, obzirom da je u tijeku pregled i ocjena dostavljenih ponuda, čije otvaranje se održalo dana 07. rujna 2021. godine.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.

       S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                                 Predsjednik

                                                                                                         Krunoslav Bistrović