12.01.2022.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),  sazivam

2.  izvanrednu sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  13.  siječnja  2022.  godine ( četvrtak),  s početkom u 19,00 sati

 

Izvanredna sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec saziva se elektroničkim putem te će se ista održati putem aplikacije za održavanje online sastanaka (ZOOM).

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D N  E V N I    R  E D

1.  Prijedlog dopune Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2022. godinu;

2. Prijedlog Odluke o kupnji dijela zemljišta k.č.br.764/3 k.o. Nedeljanec

 

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića.

S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

Krunoslav Bistrović, v.r.