24.04.2020.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 77.st.1.i st.7. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

s a z i v a m

22. elektroničku sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec koja će biti održana

putem e- maila u srijedu, 29. travnja 2020.  godine,  s početkom izjašnjavanja,

odnosno glasovanja u 18,00 sati i završetkom do 19,00 sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

 

  1. Polugodišnji Izvještaj o radu općinskog načelnika Općine Vidovec za razdoblje od 01.07. do 31.12.2019. godine,
  2. Prijedlog Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu i mještanima s područja Općine Vidovec u vrijeme trajanja epidemije Covid-19 bolesti uzrokovane virusom Sars-Cov-2,
  3. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi  Plana gospodarenja otpadom Općine Vidovec  za razdoblje od 2017. do 2022. godine za 2019. godinu,
  4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Vidovec u 2019. godini,
  5. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Vidovec za 2020. godinu,
  6. Prijedlog Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Vidovec,
  7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode  na tržnicama unutar i izvan Varaždinske županije u 2020. godini,
  8. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Škrinjica,
  9. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta k.č.br. 764/2 k.o. Nedeljanec.

Materijale za sjednicu članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo na njihove elektroničke adrese. Ukoliko postoje poteškoće u preuzimanju materijala poslanih elektroničkim putem, isti se mogu preuzeti na službenoj stranici Općine Vidovec www.vidovec.hr. (folder Sjednice Vijeća).

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec : http://www.vidovec.hr/dokumenti/sjednice-vijeca/22-elektronicka-sjednica-opcinskog-vijeca-opcine-vidovec/

Ukoliko članovi Općinskog vijeća Općine Vidovec ne mogu sudjelovati o radu sjednice, o tome je potrebno obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizek na broj mobitela 099 /435 2855 ili na broj telefona Općine Vidovec  741-201.

       S poštovanjem,

Općinsko vijeće Općine Vidovec

Predsjednik

Zdravko Pizek   v.r.