03.06.2020.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 04/18) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 73/18),  

s a z i v a m

23. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  08. lipnja 2020.  godine (ponedjeljak),  s početkom u 19,00 sati  koja će se održati u

Etno kući – KITEC u Domitrovcu

 

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E D

 

 1. a) Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2019.godinu
  b) Program uređenja i održavanja groblja s troškovnikom radova za groblje Vidovec u 2020. g.
 2. a)Sporazum o sufinanciranju izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje 
  b)Sporazum o korištenju postrojenja
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vidovec za 2019.g. (4. i 6. razina)
 4. Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa Općine Vidovec za 2019.g.
 5. a) Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019.g.
  b) Izvještaj o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019.g.
  c) Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2019.g.
  d) Izvještaj o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2019.g.
  e) Izvještaj o izvršenju programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2019.g.
 6. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2019.g.
 7. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019.g.
 8. Izvještaj o izvršenju programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.g.
 9. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Vidovec za 2019.g.
 10. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana dječjeg vrtića Škrinjica za razdoblje 01.01.2019.-31.12.2019. (4. i 6. razina)
 11. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2020.g. i projekcije proračuna za 2021. i 2022. godinu (3. i 6. razina)
 12. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Općine Vidovec za razdoblje od 2020. do 2022. godine
 13. a) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020.g.
  b) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020.g.
  c) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2020.g.
  d) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Vidovec za 2020.g.
  e) Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec za 2020.g.
 14. Prijedlog 1. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.g. 
 15. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

S poštovanjem,