22.12.2023.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.) i članka 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 20/21.),

s a z i v a m

23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vidovec,

za dan 28. prosinca 2023. godine (četvrtak), s početkom u 19,00 sati

u etno kući KITEC Domitovec, Glavna ulica 32

 

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I     R E D

  1. Izvješće o poslovanju groblja Vidovec za 2022. godinu,
  2. Prijedlog Programa uređenja i održavanja groblja s troškovnikom radova za groblje Vidovec u 2024. godini
  3. Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Vidovec za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu (2. i 7. razina) sa Obrazloženjem,
  4.  a) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023.godinu,

b) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Vidovec za 2023.godinu,

c) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Vidovec za 2023.godinu,

d) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata društvene infrastrukture na području Općine Vidovec u 2023. godini,

  1. Prijedlog 1. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića Škrinjica (2. i 6. razina) s Bilješkama
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Vidovec za 2024. godinu,
  3. Razno

Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u elektroničkom obliku u prilogu uz poziv.

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr .

U slučaju spriječenosti molim članove Općinskog vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec 741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Krunoslava Bistrovića. 

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC

Krunoslav Bistrović