13.07.2020.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 09/2013. i 36/2013.) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vidovec (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj: 09/2013.,36/2013.,08/2014),  

s a z i v a m

24. sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  18.  srpnja  2016.  godine  (  ponedjeljak  ),  s početkom u 20,00 sati

 

Sjednica će se održati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća, Vidovec, Trg sv. Vida 9.

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N E V N I    R E  D

  1. Rješavanje  imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz Gospodarsku zonu Općine Vidovec,
  2. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Vidovec,
  3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina čkbr.881/17, 903/14 i 903/52 k.o. Vidovec,
  4. Prijedlog Programa potpora poljoprivredi na području općine Vidovec za razdoblje 2016. – 2020. godine,
  5. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Škrinjica“ imenovanih od strane osnivača,
  6. Razno

    Materijale za sjednicu za članove Općinskog vijeća Općine Vidovec dostavljamo u pismenom obliku u prilogu uz poziv.

    Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/14.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr

    U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  741-201 ili na broj mobitela predsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec Zdravka Pizeka  099 /435 2855.

 

    S poštovanjem,

 Općinsko vijeće Općine Vidovec

                                                                                                Predsjednik

                                                                                                             Zdravko Pizek   v.r.