12.06.2021.

Na temelju članka 87. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj: 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), sazivam

 

Konstituirajuću sjednicu  Općinskog vijeća Općine Vidovec,

 za dan  17. lipnja  2021.  godine (četvrtak),  s početkom u 19,00 sati

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Vidovec održati će se u ETNO KUĆI DOMITROVEC (KITEC), Glavna ulica 32, Domitrovec (uz obavezu poštivanja propisanih mjera zaštite od COVID-19)

Za sjednicu predlažem slijedeći;

D N  E V N I    R  E D

 

1. Otvaranje konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Vidovec

 • (prozivka izabranih članova Vijeća, utvrđivanje kvoruma, utvrđivanje dnevnog reda, određivanje zapisničara te dva ovjerovitelja zapisnika)

2. Izbor Mandatne komisije

 • Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Mandatne komisije

3. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća Općine Vidovec

 • utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
 • svečana prisega članova Općinskog vijeća Općine Vidovec

4. Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

 • Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja

 5. Izbor predsjednika i članova Komisije za statutarno – pravna pitanja

 • Prijedlog Odluke o osnivanju i izboru predsjednika i članova Komisije za statutarno – pravna pitanja

6. Izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Vidovec

 • Prijedlog Rješenja o izboru predsjednika/ce Općinskog vijeća Općine Vidovec
 • Prijedlog Rješenja o izboru prvog/e potpredsjednika/ce Općinskog vijeća Općine Vidovec
 • Prijedlog Rješenja o izboru drugog/e potpredsjednika/ce Općinskog vijeća Općine Vidovec

7. Prijedlog Odluke o visini naknade članovima Općinskog vijeća Općine Vidovec

8. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad predsjednika/ce Općinskog vijeća Općine Vidovec

9. Prijedlog Odluke o plaći i ostalim materijalnim pravima načelnika Općine Vidovec

10. Informacija o imenovanju privremenog zamjenika općinskog načelnika Općine Vidovec

11. Prijedlog Odluke o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Škrinjica

12. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Škrinjica

13. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Vidovec za 2021. godinu

14. Razno

Izabrani članovi Općinskog vijeća Općine Vidovec dužni su na konstituirajuću sjednicu donijeti Potvrdu o izboru člana Općinskog vijeća Općine Vidovec te popunjeni obrazac: Evidencija članova Općinskog vijeća Općine Vidovec.

Osim izabranih članova Općinskog vijeća Općine Vidovec na sjednicu se pozivaju:

 • predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva
 • načelnik Općine Vidovec

Sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj:25/13. i 85/15.) materijali za sjednicu Vijeća objavljeni su i dostupni na službenim internetskim stranicama Općine Vidovec www.vidovec.hr.

U slučaju spriječenosti molim članove Vijeća da svoj izostanak opravdaju na broj telefona Općine Vidovec  1042/741-201.

       S poštovanjem,

 PROČELNICA

Petra Rogina