05.02.2020.

Obavještavaju se poljoprivrednici s područja Općine Vidovec koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama unutar i izvan Varaždinske županije da i ove godine Općina Vidovec sufinancira troškove zakupa prodajnog mjesta, sukladno Odluci o sufinanciranju zakupa prodajnog mjesta poljoprivrednicima koji prodaju vlastite poljoprivredne proizvode na tržnicama unutar i izvan Varaždinske županije u 2020. godini ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 4/20 i 25/20). 

Za ostvarenje navedene potpore, poljoprivrednici su dužni popuniti Zahtjev te istome priložiti:

  • Rješenje ili zelenu karticu kojom potvrđuju da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  • Potvrdu o nepostojanju financijskih obaveza prema Općini Vidovec
  • Presliku ugovora o zakupu prodajnog mjesta u 2020. godini ili presliku 3 računa (R1 ili R2) o zakupu prodajnog mjesta izdanih od 01.01.-31.12.2020.godine
  • Kopiju računa za isplatu te
  • Izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka.