16.05.2024.

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece predškolske dobi s prebivalištem ili boravištem na području Općine Vidovec, a koja nisu obuhvaćena redovnim programom predškolskog odgoja u Vrtiću, da izvrše upis djece u program predškole za djecu rođenu od 01.04.2018. do 31.03.2019. godine koji je obvezan za svu djecu u godini prije polaska u školu, a za djecu s teškoćama u razvoju dvije godine prije polaska u školu. 

 

Sve potrebne informacije, uključujući poziv, uvjete prijave i potrebnu dokumentaciju, možete pronaći na službenoj web stranici dječjeg vrtića "Škrinjica", odnosno na sljedećoj poveznici:

https://dvskrinjica.hr/upisi/

 

Poziv za upis djece u obvezni program predškole za pedagošku 2024.-2025. godinu