02.06.2020.

Temeljem članka 20. Odluke o općinskim porezima Općine Vidovec ( „Narodne novine“ br. 70/17 i 2/18)  i članka 47. Statuta Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 4/18) općinski načelnik Općine Vidovec dana 01. lipnja 2020. godine, svim zainteresiranim upućuje

P O Z I V

za upis mjesta za postavljanje

štandova povodom blagdana Svetog Vida 15. lipnja 2020. godine 

 

Upis mjesta obavljat će se u razdoblju od 04. do 10. lipnja 2020. godine u vremenu od 08,00 do 13,00 sati.

Za upis je potrebno priložiti:

  • Zahtjev za korištenje javne površine i
  • Kopiju rješenja o obavljanju djelatnosti ili obrtnicu.

Zahtjev za korištenje javne površine može se preuzeti OVDJE

Zahtjev sa popratnom dokumentacijom podnosi se pismenim putem na e-mail: [email protected][email protected]  ili se predaje osobno na adresi Trg sv. Vida 9, 42205 Vidovec u vremenu od 08,00 do 13,00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu.  

Detaljnije informacije mogu se dobiti na, mobitel komunalnog redara Mladena Flajšmana 099/3169-248 ili više referentice za komunalno gospodarstvo Nikoline Stipan 099/756-1839.

 

                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                           Bruno Hranić