17.01.2020.

KVAR JE OTKLONJEN.

 

Zbog tehničkih poteškoća Općina Vidovec trenutno ima prekid telefonske mreže te ne može primati niti upućivati pozive s fiksne linije.

Problem je prijavljen Hrvatskom telekomu te se nadamo da će uskoro biti riješen.

 

Djelatnike JUO Općine Vidovec možete kontaktirati na: 

Petra Rogina, pročelnica JUO Općine Vidovec - 099 6096 799; [email protected]

 Mladen Flajšman,  komunalni redar 099 3169 248 ; [email protected]

 Mateja Novak, viši stručni suradnik za financije i proračun - 099 7332 727; [email protected] 

 Emina Ljubek, viši stručni suradnik za opće poslove i EU fondove-  099 2421 123;  [email protected]

 Nikolina Stipan, viši referent za komunalno gospodarstvo - 099 7561 839;  [email protected]