27.01.2023.

Temeljem članka 8. stavka 1. Odluke o stipendijama Općine Vidovec ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 107/22), Povjerenstvo za dodjelu stipendija dana 27. siječnja 2023. godine donosi Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija u školskoj /akademskoj godini 2022./2023.

Prijedlog liste kandidata možete preuzeti ovdje:

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA 2022./2023.

Temeljem članka 8. stavak 3. Odluke nezadovoljni kandidat u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste može podnijeti prigovor, odnosno zaključno do dana 06.02.2023. godine do 12,00 sati. Prigovori se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: 

OPĆINA VIDOVEC
Trg svetog Vida 9, 42205 Vidovec
s naznakom: "Prigovor na prijedlog liste za dodjelu stipendija Općine Vidovec"

ili na email: [email protected]

Nakon isteka navedenih rokova, Povjerenstvo utvrđuje konačnu listu kandidata za dodjelu stipendija i istu upućuje Općinskom vijeću Općine Vidovec radi donošenja Odluke o broju stipendija koje će se dodijeliti u školskoj/akademskoj godini 2022./2023., a sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Vidovec za 2023. godinu.

 

Povjerenstvo za dodjelu stipendija