20.03.2020.

S obzirom na izvanrednu situaciju sa epidemijom koronavirusa, Stožer civilne zaštite Općine Vidovec daje sljedeće priopćenje:

https://web.facebook.com/opcina.vidovec/videos/226476908475206/