18.06.2020.

U Republici Hrvatskoj provest će se Popis poljoprivrede u razdoblju od 14. rujna do 14. listopada 2020.

Radi nedovoljnog broja prijavljenih kandidata produljuje se rok za prijavu.

Prijava traje od 18. lipnja do 24. lipnja 2020.

Prilikom prijave, svaki kandidat, osim osobnih podataka pristupa i on line testu od nekoliko pitanja kojima se odmah obavlja neka vrsta eliminacije.

Zakon o popisu poljoprivrede 2020. možete preuzeti s poveznice https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_63_1233.html

Tekst Javnog poziva (PDF)