30.12.2022.

Obzirom da prvi petak u mjesecu sječnju 2023. godine pada na blagdan Sveta tri kralja, mijenja se termin rada mobilnog reciklažnog dvorišta za naselja Zamlača, Budislavec i Tužno.

Umjesto u petak 06.01.2023., mještani naselja Zamlača, Budislavec i Tužno moći će dovesti otpad u mobilno reciklažno dvorište u ponedjeljak 02.01.2023. godine ( Zamlača 10.00-11.30h; Budislavec 12.15-13.45h; Tužno 14.30-17.00h).