22.01.2020.

Gradsko društvo Crvenoga križa Varaždin u sklopu projekta „Pelamo se?“ od utorka, 28. siječnja, započinje s uslugom besplatnog prijevoza za osobe starije od 65 godina na području Varaždina i varaždinskog prstena.

Mogućnost besplatnog prijevoza imaju osobe starije od 65 godina koje žive na području Varaždina ili okolnih 10 općina (Beretinec, Cestica, Jalžabet, Gornji Kneginec, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica).

Usluga prijevoza u sklopu ovog projekta je socijalna usluga namijenjena isključivo starijim osobama u potrebi koje si same ne mogu priuštiti ili organizirati prijevoz na njima važna mjesta kao, na primjer, odlazak liječniku, na terapiju, u crkvu, u posjet rodbini i slično.

Prednost imaju osobe koje su u teškoj financijskoj situaciji, žive same ili im ukućani nikako ne mogu osigurati prijevoz. Usluga će biti dostupna do studenoga ove godine.

Projekt „Pelamo se?“ usmjeren je na unapređenje kvalitete života starijih osoba, a glavna aktivnost projekta je pružanje usluge prijevoza.

Uz glavnu aktivnost, projektom će se putem aktivnosti INFO telefona za starije osobe te izradom i dijeljenjem informativnih materijala informirati starije osobe o mogućoj štetnosti ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Opći cilj projekta je povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života starijih osoba Varaždina i varaždinskog prstena, a partneri projekta su Centar za socijalnu skrb Varaždin i Udruga umirovljenika Grada Varaždina.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 115.208,88 kuna, većinski ga financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a s 25.208,88 kuna vlastitih sredstava sufinancira GDCK Varaždin.

Sve zainteresirane starije osobe mogu se javiti i rezervirati termin svakim radnim danom od 8 do 15 sati na broj telefona 099/370 1570.