05.05.2020.

Obzirom da je prvi petak u mjesecu bio Praznik rada pa nije bilo reciklažnog dvorišta prema ranije utvrđenom rasporedu, obavještavamo Vas da će reciklažno dvorište u mjesecu svibnju biti dostupno: