24.01.2020.

Temeljem projekata i zahtjeva Općine Vidovec, Hrvatske vode odobrile su 614.000 kuna za nastavak radova na regulaciji potoka Tuža u naselju Tužno u 2020. godini.

Odobrenje sredstava za nastavak spomenutih radova zadnja je u nizu aktivnosti koje ukazuju na dobru i kvalitetnu suradnju Općine Vidovec i Hrvatskih voda. Naime, prošle su godine Hrvatske vode sufinancirale radove na izvedbi pločastog propusta preko vodotoka Prekno južno od naselja Prekno. 
Novi pločasti propust izgrađen je radi boljeg protoka oborinskih voda i sprečavanja daljnjih poplava, a ukupna vrijednost radova izgradnje iznosila je 152.063,13 kuna. Hrvatske vode izdvojile su 70% potrebnih sredstava, dok je ostalih 30% podmireno iz proračuna Općine Vidovec. Radove na mostu južno od naselja Prekno,  obišao je i direktor Hrvatskih voda VGO za Muru i gornju Dravu Danijel Bunić u pratnji općinskog načelnika Brune Hranića.

„Dosad je u  suradnji s Hrvatskim vodama uloženo  preko 3,5 milijuna kuna u regulaciju riječnog toka Plitvice , Črne mlake, potoka Prekno i potoka Tuža , izvršeno je čišćenje i produbljivanje pružnog kanala u naselju Tužno, a u ulici Nikole Tesle u Tužnom prije  nekoliko godina izgrađen je novi most. Novi most veće propusne moći izgrađen je 2017. godine i u naselju Prekno , a izgradnju su također sufinancirale Hrvatske vode, ali i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.Općina Vidovec pokrenula je niz projekata i uputila niz zahtjeva za bolju regulaciju protoka rijeka, potoka i kanala na našem području, a sve s ciljem sprječavanja  poplava kakve su nas zadesile 2014. godine.“- istaknuo je načelnik Općine Vidovec Bruno Hranić.