01.06.2020.

U cilju sprječavanja poplava, na području Općine Vidovec u posljednjih nekoliko godina izvršeni su radovi na uređenju i čišćenju vodotoka čiji su investitor Hrvatske vode. Vrijednost radova na regulaciji vodotoka je oko 4 milijuna kuna.

Radovima su obuhvaćeni vodotok rijeke Plitvice, Črna mlaka, potok Prekno i potok Tuža te ostali kanali  na području općine. Izvršeno je čišćenje i produbljivanje kanala te je na nekim dijelovima podignuta obala, a dio korita obložen kamenom, dok je u Ulici Nikole Tesle u naselju Tužno podignut betonski zid uz potok Tuža radi sprečavanja klizišta gornjeg dijela terena. Novi most veće propusne moći izgrađen je 2017. godine u naselju Prekno vrijednosti 330.000kuna, a izgradnju su također sufinancirale Hrvatske vode, ali i Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.Novi pločasti propust vrijednosti 152.000 kuna izgrađen je prošle godine preko vodotoka Prekno južno od naselja Prekno , a Hrvatske vode sufinancirale su 70% radova.

Izvedeni radovi rezultat su iznimno dobre suradnje općinskog načelnika Brune Hranića s generalnim direktorom Hrvatskih voda  Zoranom Đurokovićem  i direktorom Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu Danijelom Bunićem.

-Općina Vidovec pokrenula je niz projekata i uputila brojne zahtjeve Hrvatskim vodama za bolju regulaciju protoka rijeka, potoka i kanala na našem području, a sve s ciljem sprječavanja  poplava kakve su nas zadesile 2014. godine. Hrvatske vode svaki su nam put odobrile naše zahtjeve i upravo zahvaljujući zajedničkoj suradnji, unatoč obilnim kišama, do sada nismo imali slučajeve poplava na našem području.  Ove godine nastavljamo s uređenjem potoka Tuža u naselju Tužno, za što nam je odobreno 614.000 kuna. – naglasio je načelnik Općine Vidovec Bruno Hranić dodajući kako vjeruje da će se dobra suradnja nastaviti i dalje.