02.04.2024.

Općina Vidovec primila je Odluku Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o odabiru projekta prema kojoj joj je za rekonstrukciju i prenamjenu dijela općinske zgrade odobrena 31.000 eura bespovratnih sredstava.

Radi se o projektu kojim će se, kroz više faza, nekadašnja stara školska dvorana u općinskoj zgradi u potpunosti obnoviti i prenamijeniti u Centar za kulturu i medije (CKM) Vidovec u kojem će se održavati kulturni, zabavni i edukativni sadržaji. Prva faza za koju su odobrena sredstva obuhvaća izmjenu dotrajalog krovišta što je i preduvijet za daljnju obnovu. 

Projektna dokumentacija za kompletnu obnovu je spremna te će se uskoro krenuti s realizacijom prve faze radova.