24.01.2020.

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14 i 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima , mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge ( Narodne novine broj 26/15) i članka 47. Statuta Općine Vidovec (Službeni vjesnik Varaždinske županije  broj 4/18) općinski načelnik Bruno Hranić dana 24. siječnja  2020. godine objavljuje

OBAVIJEST

o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje

 programa i projekata udruga na području Općine Vidovec

 u 2020. godini

Obavještavaju se sve udruge koje djeluju na području Općine Vidovec da je dana 24. siječnja 2020. godine objavljen Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga na području Općine Vidovec u 2020. godini.

Natječaj je otvoren do 25.veljače 2020. godine.

Cijeli tekst Javnog natječaja zajedno s potrebnim obrascima objavljen je na internetskoj stranici Općine Vidovec http://www.vidovec.hr/dokumenti/natjecaji/.