17.09.2020.

Udruga umirovljenika Općine Vidovec predstavila je jučer viseću kuglanu i nove odore članica koje su u sklopu projekta „Jedni za druge“ financirane iz proračuna Općine Vidovec .

Viseća kuglana i nove odore za članice inicijativa su predsjednika udruge Ivana Benčeka i ostalih članova koji u svojoj zlatnoj dobi nastoje biti što aktivniji, a samu inicijativu i zalaganje predsjednika udruge pohvalio je općinski načelnik Bruno Hranić koji se kasnije s umirovljenicima  okušao u kuglanju.

„Cilj projekta „Jedni za druge“ je pokazati brigu za osobe starije životne dobi i omogućiti im da kvalitetno i aktivno provode svoje slobodno vrijeme. Zahvaljujem načelniku Hraniću i Općini Vidovec na dobroj suradnji i stalnoj potpori koju nam daju u provođenju naših aktivnosti, a naše članice posebno zahvaljuju na novim odorama.“- istaknuo je predsjednik Udruge umirovljenika Ivan Benček.