27.05.2020.

JAVNI POZIV ZA

SUFINANCIRANJE OSIGURANJA POLJOPRIVREDNIH USJEVA I NASADA NA

PODRUČJU OPĆINE VIDOVEC u 2020. GODINI

 

Obavještavaju se mještani da će Općina Vidovec u 2020. godini sufinancirati osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasada sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Općine Vidovec za razdoblje 2016. do 2020. godine, temeljem suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

Potpora će se odobriti korisniku za osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasada , sukladno sklopljenoj polici osiguranja.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 25 % od ukupne premije osiguranja, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

Korisnici sufinanciranja osiguranja su fizičke i pravne osobe te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja:

  • su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  • imaju prebivalište odnosno sjedište na području Općine Vidovec
  • imaju podmirene obveze prema Proračunu Općine Vidovec

 

Kako bi ostvarili pravo na sufinanciranje osiguranja, korisnici osiguranja trebaju dostaviti u prostorije Općine Vidovec:

  • kopiju police osiguranja i računa uz policu na kojem je vidljiv iznos uplate osiguranja
  • kopiju Rješenja ili kartice kojom potvrđuju da su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
  • kopiju osobne iskaznice nositelja police osiguranja
  • kopiju tekućeg računa nositelja police osiguranja

Rok za dostavu polica je 31. kolovoza 2020. godine te se mole korisnici osiguranja da se pridržavaju navedenog roka jer se police zaprimljene van roka za dostavu i bez potpune dokumentacije neće razmatrati.       

Program potpora poljoprivredi na području Općine Vidovec do 2020. godine možete preuzeti  ovdje .