31.05.2024.

Autoservisni centar Varaždin obavljat će tehnički pregled traktora i poljoprivrednih prikolica u naselju Vidovec.

Tehnički pregled vršit će se prema sljedećem rasporedu:

VIDOVEC-04.06.2024. (utorak) u vremenu od 11,30 do 14,00 sati u dvorištu općinske zgrade.