25.01.2020.

U Općinu Vidovec uskoro dolaze dvije kamere za mjerenje brzine na državnoj cesti D-35 i semafor kod područne škole u Nedeljancu.
Kamere će se postaviti na dvije lokacije neovisno o semaforu, u Ulici Stjepana Radića u Vidovcu i u naselju Cargovec.
"Nadam se da ćemo ovim projektom, uz osvjetljavanje pješačkih prijelaza, povećati sigurnost prometa u našoj općini."- istaknuo je općinski načelnik Bruno Hranić. 

Općina Vidovec financirat će izradu projekta za postavljanje semafora i kupnju kutija za kamere s preko 90.000 kuna. Hrvatske ceste financirat će postavljanje semafora s 250.000 kuna.

Ukupna vrijednost projekta s priključcima će biti oko 350.000 kuna. U cijeli projekt je uključena i Policijska uprava Varaždinska.