21.05.2020.

Bruno Hranić, načelnik Općine Vidovec i član Upravnog odbora Hrvatske zajednice općine ispred načelnika Varaždinske županije, komentirao je aktualnu temu broja općina i njihovog eventualnog ukidanja. Situacija s e-propusnicama zbog pandemije koronavirusa ponovo je otvorila to pitanje.

  • Hrvatska zajednica općina je reagirala na ovu medijsku hajku. Najviše je prigovora bilo na kretanje između općina, ali vidimo da se to ograničenje pokazalo jako dobrim, da smo imali praktički najmanji broj oboljelih u svijetu. Naravno da smo mi za to da se napravi i reorganizacija i reforma lokalne samouprave, ali da se ne ide u ukidanje općina. O tome se razgovaralo s Ministarstvom financija i s Ministarstvom uprave, da će se ići na smanjenje broja članova predstavničkih tijela, odnosno općinskih vijeća, da će se ukinuti funkcije zamjenika načelnika općina i gradova do 35 tisuća stanovnika i tu će se napraviti sigurno velike uštede – rekao je Hranić.

Vidovečki je načelnik dodao da je zagovornik povezivanja pojedinih upravnih odjela gdje se može zajednički funkcionirati te kao primjer naveo reciklažna dvorišta.

  • Da ne mora svaka općina imati svoje reciklažno dvorište. O tome sada razgovaramo sa svim nadležnim ministarstvima. Tu se može puno uštedjeti, racionalizirati, da svaka općina ne mora imati svog komunalnog redara ili poljočuvara ili slično. Ti se svi poslovi mogu spojiti za više općina, a da se ostavi ovaj dio, broj jedinica lokalne samouprave, što se pokazalo jako dobrim. Ovaj teritorijalni ustroj je od '93. godine pa kad usporedimo '93. i danas, kad vidimo koliko su općine privukle financijskih sredstava, napravile objekata društvene infrastrukture, poslovnih zona... Zadnjih nekoliko godina iz EU fondova vidimo da su općine maksimalno angažirane u privlačenju tih sredstava. Nikad se to ne bi desilo da nije tih malih zajednica koje su nekad bile mjesne zajednice pa su bile na rubovima velikih gradova. Sada su poželjna mjesta za život, što je i smjernica EU-a da se razvijaju ruralni krajevi, da se ljudi doseljavaju iz većih gradova u manja mjesta, ali da im osiguramo sve potrebne i zadovoljavajuće životne uvjete – zaključio je Hranić.

n.kalajdžija / aktualno.hr