15.09.2020.

U tjednu virtualne Zeljarijade, predstavljamo Vam brošuru "Zeljarijada 2020" koja opisuje bogatu tradiciju, kulturu, gastronomiju i turističke potencijale Općine Vidovec.

Brošura je dostupna u online verziji na: https://online.fliphtml5.com/lxmqx/kytc/