13.07.2022.

Općina Vidovec ove školske godine sufinancirat će troškove kupnje radnih bilježnica za učenike osnovnih škola. 

Pravo na sufinanciranje radnih bilježnica ostvaruju učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola koji polaze osnovnu školu na području Općine Vidovec  kao i oni učenici koji polaze osnovnu školu  izvan područja Općine Vidovec uz uvjet da učenik i barem jedan roditelj/skrbnik imaju prijavljeno prebivalište na području općine. 

Iznos sufinanciranja troškova kupnje radnih bilježnica dodjeljuje se ovisno o razredu koji učenici pohađaju u školskoj godini 2022./2023. i to:

- za učenike koji polaze od 1. do 4. razreda dodjeljuje se iznos od 200,00 kuna jednokratno

- za učenike koji polaze od 5. do 8. razreda dodjeljuje se iznos od 350,00 kuna jednokratno

Da bi ostvario pravo na dodjelu novčanog iznosa za sufinanciranje troškova kupnje radnih bilježnica, roditelj/ skrbnik podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vidovec zahtjev za sufinanciranje.

Uz zahtjev za sufinanciranje potrebno je priložiti:

1.) dokaz o prebivalištu: obostranu presliku osobne iskaznice  ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci za jednog roditelja/skrbnika 

2.) presliku transakcijskog računa roditelja/ skrbnika na koji će se isplatiti iznos sufinanciranja (NAPOMENA: prilikom dostavljanja preslike transakcijskog računa, molimo da se zacrne svi podaci, osim imena vlasnika kartice i IBAN-a)

Za učenika koji polazi osnovnu školu van područja Općine Vidovec uz dokumentaciju navedenu pod točkom 1. i 2. potrebno je dostaviti i dokaz o prebivalištu učenika: obostrana preslika osobne iskaznice  ili uvjerenje o prebivalištu ne starije od 6 mjeseci.

Zahtjev za sufinanciranje možete preuzeti ovdje:

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA KUPNJE RADNIH BILJEŽNICA

ODLUKA O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA KUPNJE RADNIH BILJEŽNICA ZA ŠK.GOD.2022./2023.

 

Zahtjev za sufinanciranje s pripadajućom dokumentacijom podnosi se zaključno do 30. rujna 2022. godine,  putem elektroničke pošte na e-mail: [email protected] ili osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Vidovec.

Sukladno odredbama članaka 1. i 2. Odluke o podmirenju novčanih obveza prema Proračunu Općine Vidovec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 24/22), kućanstvo u kojem podnositelj zahtjeva za sufinanciranje ima prijavljeno prebivalište, mora imati podmirene novčane obveze prema Proračunu Općine Vidovec.