26.11.2021.

Ovih dana započeli su radovi na sanaciji tornja župne crkve u Vidovcu za koje je Ministarstvo kulture i medija RH RKT Župi Sv. Vida dodijelilo 100.000 kuna bespovratnih sredstava.
Naime, uz pomoć Općine Vidovec, RKT Župa Sv. Vida aplicirala je na raspisani  Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima. Na navedeni Poziv prijavljeno je ukupno 905 programa. Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija, za financiranje je odobreno 460 programa, a među njima i program RKT Župe Vidovec za građevinsku sanaciju pročelja Crkve sv. Vida u Vidovcu.
Za sanaciju pročelja Crkve sv. Vida odobreno je 100.000 kn bespovratnih sredstava.
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija RH te je prijedlog odobren od ministrice kulture i medija.