06.10.2020.

Općina Vidovec i ove će godine u suradnji s Gradski društvom Crvenog križa Varaždin na svom području provoditi projekt „Zaželi 2-program zapošljavanja žena“ financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Cilj projekta je pružanje potpore i pomoći starijim i nemoćnim osobama.

Pravo na pomoć i potporu u sklopu projekta "Zaželi 2" imaju pravo osobe starije od 65 godina kojima je potrebna pomoć u kući. Prijave su otvorene od 1.10. do 23.10.2020. godine i obavezne su za sve korisnike ( uključujući i one koji su uslugu koristili u prvom projektu). 

Usluga će se početi pružati od 2.11.2020.

Prijavnica je dostupna ovdje ( PRIJAVA_krajnji korisnici_2020 ), a istu možete preuzeti i u JUO Općine Vidovec.