Podaci o dojavitelju

Podaci o lokaciji i vrsti komunalnog nereda

Podaci o počinitelju