Usluge odvoza komunalnog otpada

Čistoća d.o.o. Varaždin

O. Price 13, 42000 Varaždin

KONTAKT:
Email: [email protected]
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

Više informacija OVDJE.

RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA VIDOVEC 2024.

Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vidovec (primjena od 01.11.2023.)

Obrazloženje načina na koji je određen iznos cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada