Usluge odvoza komunalnog otpada

Čistoća d.o.o. Varaždin

O. Price 13, 42000 Varaždin

KONTAKT:
Email: [email protected]
Telefon: +385 (42)  212-996
Fax: +385 (42) 660-312

Više informacija OVDJE.

RASPORED MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA VIDOVEC 2022.