KONAČNI REZULTATI IZBORA  ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC-19.05.2021.
 
 
PREDSJEDNIK VIJEĆA:
 • Krunoslav Bistrović, HDZ
POTPREDSJEDNICI VIJEĆA:
 • Mihael Blažeković, nezavisni
 • Maja Pintarić, REFORMISTI
ČLANOVI VIJEĆA: 
 • Marijo Serini , HDZ
 • Neven Hajsok, HDZ
 • Ljubica Hosni , HDZ (privremena zamjenica općinskog načelnika)
 • Ivan Benček , HSU
 • Ivančica Košić Čačić, nezavisna
 • Matija Mihalina, nezavisni
 • Nikola Pozder, SDP
 • Ines Pavleković, nezavisna
 • David Šantek, nezavisni
 • Danijel Mašić, nezavisni

 

MOGUĆNOST PRISUSTVOVANJA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VIDOVEC: