OBAVIJESTI O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

2022-OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA SUKLADNO ZJN 

2021.-OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA SUKLADNO ZJN

2020.-OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA SUKLADNO ZJN

 

PRAVILNICI ZA UDRUGE

Pravilnik o jednostavnoj nabavi DVD Nedeljanec-Prekno

 

REGISTRI UGOVORA

Regostar Ugovora 2022.

Registar Ugovora 2021.

Registar Ugovora 2017-2018
Registar ugovora 2012-2017.
Registar ugovora 2012-2016.
Registar ugovora o bagatelnoj nabavi 2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2015.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2014.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma  2012.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi do konca 2011.
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi do konca 2010.