Hrvatska pošta d.d.

Poštanski ured Vidovec

Adresa: Trg sv. Vida 2
Telefon/fax:  (042) 272-176

Radno vrijeme:

ponedjeljak 08,00-17,00

utorak-petak 07,30-14,00

subota neradna