PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Postupak jednostavne nabave- DJEČJA IGRALA ZA OPREMANJE DV ŠKRINJICA

1. Poziv na dostavu ponude

2. Ponudbeni list 

3. Troškovnik 

4. Projektna dokumentacija

 

 (3) Ponovljeni postupak jednostavne nabave-SANACIJA KROVIŠTA NA ZGRADI OPĆINE VIDOVEC 

Odluka o odabiru, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponude

1. Poziv na dostavu ponude

2. Prilog 1. Ponudbeni list

3. Prilog 2. Troškovnik

4. Projektna dokumentacija

 

 (2) Ponovljeni postupak jednostavne nabave-SANACIJA KROVIŠTA NA ZGRADI OPĆINE VIDOVEC 

Odluka o poništenju postupka

1. Poziv na dostavu ponude

2. Prilog 1 PONUDBENI LIST

3. Prilog 2 TROŠKOVNIK

4. Projektna dokumentacija.zip

 

Postupak jednostavne nabave-REKONSTRUKCIJA CIJEVNOG PROPUSTA PREKO VODOTOKA TUŽNO

ODLUKA O ODABIRU

1. Poziv na dostavu ponude

2. Prilog 1-Ponudbeni list

3. Troškovnik-propust Krkanec

4. Izvedbeni projekt-propust Krkanec

 

(1)Postupak jednostavne nabave-SANACIJA KROVIŠTA NA ZGRADI OPĆINE VIDOVEC

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave -sanacija krovišta na zgradi Općine

1. Poziv na dostavu ponude

2. Prilog 1 PONUDBENI LIST

3. Prilog 2 TROŠKOVNIK

4. Projektna dokumentacija.zip