PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Ponovljeni postupak jednostavne nabave-SANACIJA KROVIŠTA NA ZGRADI OPĆINE VIDOVEC

1. Poziv na dostavu ponude

2. Prilog 1 PONUDBENI LIST

3. Prilog 2 TROŠKOVNIK

4. Projektna dokumentacija.zip

 

Postupak jednostavne nabave-REKONSTRUKCIJA CIJEVNOG PROPUSTA PREKO VODOTOKA TUŽNO

ODLUKA O ODABIRU

1. Poziv na dostavu ponude

2. Prilog 1-Ponudbeni list

3. Troškovnik-propust Krkanec

4. Izvedbeni projekt-propust Krkanec

 

Postupak jednostavne nabave-SANACIJA KROVIŠTA NA ZGRADI OPĆINE VIDOVEC

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave -sanacija krovišta na zgradi Općine

1. Poziv na dostavu ponude

2. Prilog 1 PONUDBENI LIST

3. Prilog 2 TROŠKOVNIK

4. Projektna dokumentacija.zip